Onze opdrachten

  • Onderschrijving van verzekeringen van nucleaire aard en die betrekking hebben op Belgische nucleaire installaties.
  • Gedeeltelijke herverzekering van de geleverde dekkingen.
  • Behandeling van een eventueel nucleair ongeval.
  • Billijke vergoeding van de slachtoffers ingeval van nucleair ongeval.

Blue sky Slachtoffer van een nucleair ongeval ? Wat doen?

Belgisch Syndicaat voor Kernverzekeringen

Syndicaat van Medeverzekeraars voor de Verzekering en de Herverzekering van nucleaire installaties