Welkom op de website van het Belgisch Syndicaat voor Kernverzekeringen.

Syndicaat van Medeverzekeraars voor de Verzekering en de Herverzekering van nucleaire installaties.

Onze opdrachten:

  • Onderschrijving van verzekeringen van nucleaire aard en die betrekking hebben op Belgische nucleaire installaties.
  • De schadebehandeling bij een eventueel nucleair ongeval.

Website Syban

Slachtoffer van een nucleair ongeval? Wat doen?