Slachtoffer van een nucleair ongeval, wat doen?

Nucleaire installaties die geheel of gedeeltelijk verzekerd worden door SYBAN :

  1. Kerncentrale van Doel
  2. Kerncentrale van Tihange
  3. Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) te Mol
  4. FBFC (fabriek) in Dessel
  5. I.R.E. Nationaal Instituut van Radio-elementen in Fleurus
  6. J.R.C. (Joint Research Centre) in Geel
  7. Belgoprocess (enkel voor transportactiviteiten)
  8. Nucleaire vervoerders: TRANSRAD, TRANSNUBEL, STSI Belgium


In het geval u of uw bedrijf, schade heeft opgelopen ten gevolge van een ongeval in één van bovenvermelde nucleaire installaties vraagt SYBAN u, zorgzaam alle nodige bewijsstukken van de schade te verzamelen (medisch attest, gedetailleerde schatting van de materiële schade, enz.) en een schadeaangifte in te dienen. Deze aangifte moet verzonden worden naar het volgende adres :

SYBAN
de Meeûssquare 29
B-1000 Brussel

of u kan aangifte doen op deze website of bij het callcenter van Syban. 


Uw aangifte moet ingediend zijn ten laatste drie jaar te rekenen van het moment waarop u kennis kreeg van de schade en de identiteit van de verantwoordelijke operator, of van het moment waarop u er redelijkerwijze kennis van kon krijgen. De aangifte moet in elk geval ten laatste 10 jaar na het kernongeval overgemaakt zijn (behalve in het geval van lichamelijke schade waarvoor een termijn van 30 jaar geldt).

SYBAN zal de registratie van de aangifte bevestigen en meedelen welke verzekeringsmaatschappij het dossier verder zal behandelen. De betrokken verzekeringsmaatschappij zal op haar beurt contact met u opnemen voor de verdere afhandeling van uw dossier.