Historisch overzicht van Syban


In België rijst het probleem van de verzekering van kernrisico's in de praktijk bij de oprichting van het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.) in Mol, waarvan de eerste onderzoeksreactor kritisch wordt op 11 mei 1956. Aldus, wordt op 16 november 1956, in de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen (BVVO) een algemene vergadering gehouden van de maatschappijen die werkzaam zijn in België, om de mogelijkheid te bestuderen deze risico's effectief te dekken.

Op 24 mei 1957 wordt een ontwerp van Statuten aan de belangstellende maatschappijen voorgelegd. Deze Statuten worden aangenomen op 23 juli 1957 tijdens een vergadering van dezelfde maatschappijen en het "Belgisch Syndicaat voor de Verzekering en Herverzekering van de Kernrisico's" wordt officieel opgericht op deze datum : 56 maatschappijen sluiten er onmiddellijk bij aan en 46 andere betuigen hun principieel akkoord onder voorbehoud van latere bevestiging.

Tijdens een bijeenkomst op 5 augustus 1959, hechten de aangesloten leden hun goedkeuring aan de nieuwe Statuten van het Belgisch Syndicaat voor Kernverzekeringen, waarvan de verkorte benaming "SYBAN", over de hele wereld bekend is. Deze Statuten worden van kracht op 1 september 1959 en bepalen nog steeds de activiteiten van SYBAN, op bepaalde wijzigingen na, die nadien aan enkele artikelen aangebracht worden. Bij het begin van het jaar 2000, keurt de Algemene Ledenbijeenkomst het reglement van inwendige orde omtrent de behandeling van nucleaire schade goed.